Utbud

UTBUD

Vi arbetar med att utveckla samarbetet två människor emellan. Vårt fokus ligger på det som ni vill lyckas med istället för att koncentrera oss på det som inte fungerar.


Ni kan ha delat ledarskap, vara chef och projektledare eller vara två personer som har nyckelroller i organisationen. Det viktiga är att ni vill att ert samarbete ska fungera så smidigt och effektivt som möjligt. DuoCoaching utvecklar samarbetet mellan två personer, snarare är varje individ för sig.


ParCoaching är för er som vill utveckla er relation som kärlekspar och vänskapspar. Vi har alla olika sätt att kommunicera på och ibland kan det vara svårt att förstå hur en annan person tänker, uttrycker eller beter sig. ParCoaching fokuserar på vad som är gemensamt och möjligt för båda parter, så att era styrkor kan användas för att överbrygga era utmaningar.


Metodiken har utvecklats under många år och anpassats för chefer, ledare och nyckelpersoner i olika verksamheter. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där två personer utgör den minsta formen av ett system.


Boka in er för ett kostnadsfritt första möte nedan.

DUOCOACHINGVäl fungerande samarbeten är en förutsättning för att en organisation ska utvecklas och varje person komma till sin rätt. Då används varje persons potential och arbetet blir mer meningsfullt. Vår vision är att fungerande samarbeten skall vara en självklarhet på svenska arbetsplatser.

DuoCoaching fokuserar på att utveckla ert samarbete snarare än varje individ för sig. Om ni har indivduellt fokus är individcoaching lämpligare.

PARCOACHINGDet centrala i parcoaching är er relation till varandra. Vi utgår från er nuvarande situation, klargör hur ni vill ha er framtida relation och arbetar med att ta er dit ni vill.

Detta sker tillsammans med en professionell coach som leder er framåt i processen och hjälper er till autentiska handlingar.

Parcoaching har ett framtidsorienterat fokus och betonar det ni vill lyckas med istället för att fastna i det som inte fungerar.

SAMARBETSPROFILVår samarbetsprofil används som ett konkret verktyg för att skapa en bättre förståelse för varann och ett effektivare samarbete. Verktyget ger en tydlig bild över parets individualitet och deras sätt att arbeta tillsammans.

Ni får insikter i hur ert eget sätt att kommunicera och agera påverkar samarbetet och utifrån detta skapas en gemensam samarbetsstrategi.


CITAT FRÅN KUNDER

”Att få DuoCoaching förkortade och effektiviserade lära-känna perioden.

Istället för ett års trevande hittade vi ett bra samarbete efter 8 timmars DuoCoaching.

Nu lägger vi tiden på jobbrelaterade diskussioner istället för på konflikter och förklaringar”

-Christian Svensson,

Avdelningschef, Autoliv Sverige AB

"Det här var konkret och praktisk hjälp.

Det bästa under det senaste halvåret!"

-Hans Strandberg,

Service Manager, Volvo IT

"ParCoaching var den bästa investeringen vi gjort för att förstå varandra bättre.

Nu fastnar vi inte i småsaker utan stannar upp när det är något viktigt som behöver pratas om. En högst påtaglig skillnad"

-Bengt & Liselott Johansson, Göteborg